Sint Anna's Beemd

Sint Anna's Beemd
Osen 6
6097 PB
Heel

Natuurgebied

Aan de westoever van de Maas ter hoogte van Heel liggen Sint-Anna's Beemd als geisoleerde plas en de Slaag en het Polderveld als twee met de Maas verbonden plassen.

De totale 101 ha bestaat vooral uit water, grazige vegetaties en bos.

Sint-Anna's Beemd is vrij toegankelijk op het verharde pad. Door het terrein loopt een lange-afstands-fietsroute. Het Polderveld en de Slaag zijn deels op de oevers toegankelijk. Waar begrazing met schapen plaatsvindt, mogen aangelijnde honden wel mee.

St Anna's Beemd bestaat uit een door ontgrinding ontstane plas die los ligt van de Maas. De oevers zijn vrij steil en, evenals enkele eilanden in de plas, voor een groot deel begroeid met wilgenbos. Vanuit de overhangende takken vangen ijsvogels kleine visjes. Hoger op de oever komt een grote variatie aan plantensoorten voor. In het gebied zijn meer dan 200 plantensoorten vastgesteld. s Winters is Sint-Anna's Beemd een belangrijk watervogelgebied. Door de diepe ligging en de bomen er omheen is de plas goed beschut tegen harde wind.

De Slaag en het Polderveld hebben een open verbinding met de Maas. Op de oevers van de Slaag groeit vooral een smalle riet- en lisdoddevegetatie. Kleine karekieten, niet echt talrijk in Midden-Limburg, laten hier hun zang horen. Plaatselijk zijn bij de herinrichting van deze plas bosjes aangeplant, waarin tuinfluiter en fitis vertoeven. In de zomer maken waterrecreanten gebruik van de Slaag. Tijdens de koude wintermaanden benutten uit het noorden afkomstige watervogels het gebied als rustplaats. Het Polderveld wordt voor een groot deel omringd door jong bos. Op de dijk om de plas grazen schapen. Algemene zangvogels broeden in de bosjes, terwijl aalscholvers de elektriciteitsmast gebruiken als slaapplaats. Soms zitten er in de avonduren tientallen exemplaren van deze viseter in de mast.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
 
3,40km
Fietsroute
 
 
4,52km
Ruiterroute
 
4,55km
Wandelroute
 
4,89km
Wandelroute
 
5,34km
Fietsroute
 
 
 
5,34km
Ruiterroute
 
5,38km
Wandelroute
 
 
 
 
5,38km
Wandelroute
 
5,39km
Fietsroute