Molengreend

Molengreend
Ohéstraat
6051 JD
Maasbracht

Natuurgebied

Tussen Maasbracht en Osen ligt het 82 ha. grote Molengreend en de omgeving van de Overlaat van Linne en de westzijde van de Gerelingsplas bij Osen

Deze terreinen worden gekenmerkt door karakteristieke riviernatuur, waarbij vooral de bloemenrijkdom in de zomer en de watervogels in de winter opvallen.
De Overlaat van Linne en de oevers van de Molengreend zijn voor voetgangers vrij toegankelijk. Over de Overlaat loopt een fietspad. Via de stuw verbindt dit de west- en oostoever van de Maas. Omdat er grazers lopen zijn honden niet toegestaan. Wel mag de hond aangelijnd mee op de verharde weg van de Overlaat.

Vanaf de oostkant van de sluizen bij Osen heb je een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. Direct naast het sluizencomplex ligt de Gerelingsplas. In de noordelijke hoek van het terrein zijn eilandjes aangelegd met wilgenbos. Er broeden futen en meerkoeten aan de waterkant. In dit bosje bevindt zich een beverburcht. De Gerelingsplas en de Spoorplas (afgesloten van de Maas)  vormen een belangrijk watervogelgebied binnen de Maasplassen.

De Overlaat van Linne heeft een heel ander uiterlijk. Hier wordt bij hoge waterstanden het Maaswater om de stuw heen geleid. Bij lage waterstand ligt er een afgetakte Maasarm die bijna niet stroomt. Langs de oevers komen moerasvegetaties voor met lisdodde, liesgras en allerlei ruigtekruiden. In het water groeien fonteinkruidsoorten en andere drijvende waterplanten. Daartussen zwemmen paartjes krakeenden, die in het gebied broeden. Op de dijken langs de Overlaat staan grote populieren met daaronder een soortenarme ruigte. Deze biedt veel dekking aan broedvogels zoals de bosrietzanger. Het hele terrein wordt jaarrond begraasd door een kleine kudde galloways.

Ook de oevers van de Molengreend worden door galloways begraasd. Zeker in de (na)zomer zijn deze oevers vanwege hun kleurenrijkdom een wandeling waard. Juist hier komen bloemrijke vegetaties in optima forma voor. Op een van de eilandjes broedt in het voorjaar een kleine kolonie aalscholvers. In juni en juli wordt de plas door ruiende ganzen benut. Deze watervogels kunnen dan enkele weken niet vliegen. Zij hebben rustig water nodig, zonder  recreatie, om deze voor hen kritische periode in het jaar te doorstaan. In de wintermaanden wordt deze plas ook door grote aantallen eenden gebruikt om vorstvrij te overwinteren.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
 
 
4,02km
Ruiterroute
 
 
4,16km
Ruiterroute
 
4,18km
Fietsroute
 
 
 
4,25km
Wandelroute
 
4,25km
Wandelroute
 
4,30km
Bezienswaardigheid
 
4,65km
Mountainbikeroute
 
4,89km
Fietsroute
 
 
6,21km
Wandelroute