Landgoed Beijlshof

Landgoed Beijlshof
Beylshof 1
6095 PC
Baexem

Natuurgebied

Langs de weg van Horn naar Heythuysen ligt Landgoed Beijlshof. Het landgoed is ca. 93 ha. groot.

Hoeve Beijlshof

Hoeve Beijlshof ligt temidden van bos, wei- en bouwlanden die worden doorsneden door twee beken, de Reydtbeek en de Tungelroyse beek.
Landgoed Beijlshof is voor wandelaars op wegen en paden vrij toegankelijk. Honden mogen aangelijnd mee. Er loopt een witte wandelroute van 3,5 km over het landgoed.

Landgoed Beijlshof is afwisselend. Op een klein oppervlak komen zowel naald- en loofbossen als landbouwgronden voor. Hoger gelegen loofbos staat deels op relatief voedselrijke bodem, wat zich uit in het voorkomen van geel nagelkruid, dalkruid en muskuskruid. In de naaldbossen staan plaatselijk blauwe bosbes en veelbloemige veldbies. Kenmerkende vogels zijn zwarte specht, boomklever en boomkruiper. Ze prefereren de grote beuken en eiken die ook voorkomen in overgebleven lanen. Sommige zomereiken zijn wel 3,70 m in omtrek.

Landgoed Beijlshof is een belangrijke schakel in een rij natuurgebieden in Midden-Limburg. Via de Groote Bedelaar en Exaten is een vrijwel aaneengesloten natuurgebied tot het Leudal aanwezig.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
2,37km
Ruiterroute
 
2,83km
Bezoekerscentrum
 
2,84km
Wandelroute
 
2,91km
Wandelroute
 
3,22km
Wandelroute
 
3,24km
Wandelroute
 
 
 
4,07km
Wandelroute
 
 
4,64km
Wandelroute
 
 
 
5,01km
Ruiterroute
 
5,01km
Fietsroute
 
5,47km
Wandelroute
 
 
5,78km
Fietsroute
 
 
 
 
6,74km
Wandelroute