Isabelle Griend en Oolder Griend

Isabelle Greend en Oolder Greend
Broekstraat 1
6049 CH
Herten

Natuurgebied

Ten zuidwesten van het dorp Ool ligt de door grindwinning ontstane Oolderplas. Samen met de Oolder Griend en de Isabelle Griend is de totale oppervlakte 263 ha. Op de landtongen grazen koniks en galloways en daardoor ontstaat een structuurrijke vegetatie.

Beide gebieden zijn vrij toegankelijk voor voetgangers. Honden zijn vanwege het begrazingsbeheer niet toegestaan.

Rustige waterrecreatie (zeilen, surfen, rustig met een motorboot varen) is op de Oolderplas toegestaan, waarbij aanlegsteigers beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf. Het water is, mede vanwege de blauwalg, niet geschikt als zwemwater.

De immense waterpartij is het eerste dat opvalt aan de Oolderplas. Hij is tot 32 m diep en er komt nauwelijks plantengroei in voor. De grote natuurwaarde wordt bereikt door de grote aantallen watervogels die er overwinteren.

Deze vogels zoeken 's nachts voedsel en slapen overdag. Soms wordt het gebied bezocht door zeevogels. IJsduikers, roodkeelduikers en soms grote aantallen aalscholvers worden sterk aangetrokken door de grote watermassa en hun komst geeft aan dat er voldoende vis in het water zit.

De watervogels verblijven veelal van november tot maart in ons land. In de zomermaanden vindt op de Oolderplas veel waterrecreatie plaats. Omdat recreatieperiode en overwinteringsperiode elkaar niet overlappen, gaan recreatie en natuur op de Oolderplas uitstekend samen.

De Oolder Griend en de Isabelle Griend bestaan vooral uit allerlei typen grasland met verspreide bosjes en waterpartijen. Op de Oolder Griend grazen van april tot in de winter galloways. Omdat er geen veilige hoogwatervluchtplaats voor de dieren is, worden ze voor een deel van de winter naar hogere gronden (meestal Landgoed Exaten) gebracht. Op de Isabelle Griend lopen het gehele jaar galloways en koniks paarden.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
 
2,47km
Ruiterroute
 
2,51km
Wandelroute
 
 
 
 
2,52km
Wandelroute
 
2,52km
Fietsroute
 
2,72km
Wandelroute
 
2,99km
Wandelroute
 
5,12km
Fietsroute
 
5,25km
Fietsroute
 
 
 
5,64km
Wandelroute
 
6,11km
Mountainbikeroute
 
 
 
6,40km
Wandelroute