De Zuidplas

De Zuidplas
Oolderhuuske 1
6041 TR
Roermond

Natuurgebied

In het Maasplassengebied ten westen van Roermond liggen de Zuidplas en het Smalbroek, bestaande uit water, ruige graslanden en wilgenstruweel. In totaal meten deze gebieden 191 ha.

In het Smalbroek mag de natuur haar gang gaan, enkele koniks grazen er een deel van het jaar. De oevers van de Zuidplas zijn verpacht aan een boer. Het water, een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels, is 's zomers een druk bezocht recreatiegebied.
De Maasplassen zijn prima per fiets te verkennen. Het Smalbroek zelf is geheel vrij toegankelijk. Vanwege het vrij rondlopen van koniks zijn honden in het gebied niet toegestaan. De Zuidplas wordt intensief gebruikt ten behoeve van waterrecreatie; er zijn aanlegplaatsen beschikbaar.

Echte rivieroeverplanten als kattenstaart, wilde bertram en oeverstekelnoot groeien in ruigtes op de oevers van de plas. De bloemenrijkdom van het Smalbroek trekt vele insectensoorten aan. Vooral allerlei distels en schermbloemigen lokken vaak grote aantallen vlinders en andere insecten die nectar en stuifmeel op hun bloemen komen verzamelen. Vogels van ruige vegetaties zoals de bosrietzanger en de grasmus hebben een broedplaats in het Smalbroek gevonden.

's Winters hebben de Maasplassen een bijzondere functie als overwinteringsgebied voor veel watervogels. Grote groepen kuif- en tafeleenden vertoeven regelmatig op het Smalbroek en de Zuidplas. Aalscholvers zoeken er naar voedsel; niet zozeer naar (zoals hun naam aangeeft)aal, maar vooral naar karperachtigen zoals de blankvoorn. Futen hebben een voorkeur voor het grote water van de Zuidplas; in de wintermaanden verblijven er tientallen die tijdens mooi weer in februari al eerste tekenen van het voorjaar laten zien: ze baltsen in paartjes hun opvallende futendans.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
1,77km
Ruiterroute
 
1,98km
Wandelroute
 
 
2,52km
Wandelroute
 
 
 
2,52km
Wandelroute
 
2,53km
Fietsroute
 
 
3,64km
Wandelroute
 
 
4,80km
Fietsroute
 
 
4,95km
Wandelroute
 
5,67km
Wandelroute
 
 
5,96km
Fietsroute