Bisschopshuis

Bisschopshuis
Paredisstraat 10
6041 JW
Roermond
Bisschopshuis

Bezienswaardigheid

Als in 1853 de bisschoppelijke hierarchie in Nederland hersteld wordt krijgt Roermond zijn bisschopszetel terug.

Het bisdom heeft een omvang die overeenkomt met de huidige provinciegrenzen van Limburg. Rond 1860 betrekt bisschop Paredis aan de toenmalige Oliestraat een nieuw bisschoppelijk paleis. De carrévorm van het bestaande gebouw dat toen in gebruik was als boerderij, werd overgenomen, al werd de binnenplaats tijdens een verbouwing in jaren 70 overdekt. Het exterieur aan de straatzijde heeft tijdens een forse verbouwing (1930-1935) o.l.v. architect Caspar Franssen zijn huidige aanzien gekregen.

In de buurt

De afstanden genoemd in onderstaande tegels zijn de afstanden vanaf de bovenstaande locatie.

 
 
0,31km
Wandelroute
 
0,31km
Wandelroute
 
2,72km
Wandelroute
 
 
3,33km
Wandelroute
 
 
 
 
 
5,23km
Wandelroute
 
 
 
6,41km
Wandelroute
 
7,09km
Wandelroute
 
 
 
7,47km
Wandelroute
 
7,47km
Wandelroute